اطلاعیه 12 - خدمات آنلاین جلسات تجاری (B2B) بدون پرداخت هزینه
اطلاعیه 11- اخذ مجوز غرفه سازی
اطلاعیه 10 - خدمات رسانه اینترنتی نمایشگاه
اطلاعیه 9 - اعلام جانمایی های نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
اطلاعیه 8- دوره آشنایی با کارت بازرگانی و سمینار بررسی الگوهای راهبردی حمایت از تولید
اطلاعیه 7 - اصلاحیه قوانین
اطلاعیه 6 - اعلام تعرفه های جدید
اطلاعیه 5 - نتیجه بررسی مدارک
اطلاعیه 4 - تعرفه تبلیغات در سامانه نمایشگاهی و کانال رسمی اطلاع رسانی
اطلاعیه 3 - کتاب رسمی نمایشگاه صنعت ساختمان تهران
اطلاعیه 2 - مدارک مورد نیاز
اطلاعیه 1 - ثبت نام اینترنتی (آغاز ثبت نام 1 اسفند 97 ساعت 10 صبح)