دریافت نتیجه و مراجعه حضوری

مدارک فیزیکی که توسط متقاضی به ستادبرگزاری تحویل داده می شود، توسط کارشناسان مجموعه بررسی خواهد شد. نتیجه ی بررسی از طریق پنل کاربری در اختیار متقاضی قرار می گیرد. متقاضی باید در انتظار اطلاعیه بعدی بماند. بررسی مدارک فرآیندی زمانبر است.

 

با وارد شدن به پنل کاربری در قسمت وضعیت متقاضی می توانید از آخرین وضعیت و مراحل انجام کار مطلع شوید. پس از ارائه مدارک به ستاد برگزاری منتظر اطلاعیه های بعدی بمانید.

در صورتی که در قسمت وضعیت متقاضی در بخش وضعیت مدارک، عبارت "نیاز به مذاکره" درج شده باشد، متقاضی باید با توجه به توضیحات ارائه شده توسط کارشناسان در این قسمت، به ستاد برگزاری مراجعه کندچرا که احتمالاً لازم خواهد شد برخی از متقاضیان برای ارائه توضیحات به ستاد برگزاری مراجعه کنند که این موضوع در قالب پیام در پنل کاربری درج خواهد شد.

بنابراین خواهشمند است تا زمان اعلام از اشغال نمودن تلفن های ستاد برگزاری بپرهیزید.

ستاد برگزاری به موقع در این خصوص و چگونگی واکنش به پیام ها اطلاع رسانی خواهد کرد.