متقاضیانی که اقدام به ثبت نام اینترنتی کرده اند، می توانند از روز دوشنبه مورخ 1398/02/02 تا روز چهارشنبه مورخ 1398/03/01 مدارک فیزیکی خود را به ستاد برگزاری تحویل دهند.

ستاد برگزاری در بازه زمانی فوق در روزهای پنج شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی فعال نیست.

ستاد برگزاری در مهلت فوق هر روز از ساعت 9:00 صبح لغایت 5:00 بعد از ظهر آماده دریافت مدارک فیزیکی است.