مدارک فیزیکی

توجه

مدارک فیزیکی فقط از متقاضیانی دریافت می شود که در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (06- 09 مرداد ماه 1398) اقدام به ثبت نام اینترنتی نموده باشند. در صورت عدم ارائه مدارک فیزیکی در موعد مقرر، متقاضی در لیست انتظار قرار خواهد گرفت و به مرحله جانمایی راه نخواهد یافت.

در صورتی که دریافت برخی مجوزها از مراجع ذی صلاح در دست اقدام است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، می توانید اسناد و مدارک مربوطه را ارائه کنید.

ارائه آخرین برگه های تبلیغاتی نظیر بروشور، کاتالوگ و ... برای دریافت راهنمایی های ارزی-ریالی لازم و ضروری است و در صورتی که قصد تغییر در این برگه ها را دارید یا آن ها مراحل طراحی و چاپ را طی می کنند، آخرین محتویات این برگه ها را به صورت پرینت شده در اختیار ستاد برگزاری قرار دهید.

اگر نتوانید آن بخش از مدارک مورد نیاز برای بخش ریالی را که مربوط به اسناد تولیدی است به موقع آماده کنید و به ستاد برگزاری تحویل دهید، در این صورت از آن جا که تولید داخل بودنِ محصول شما به اثبات نمی رسد، ممکن است در صورت جانمایی از شما چک تضمین شده بانکی اخذ شود. مبلغ این چک به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

 

مدارک مورد نیاز برای بخش ریالی

1-    پرینت مهر و امضاء شده ی برگه ثبت نام اینترنتی (در صورتی که برگه ثبت نام را در اختیار ندارید کافی است از طریق وارد شدن به پنل کاربری در قسمت اطلاعات متقاضی اقدام به دریافت آن کنید.)

2-    یک یا چند مورد از موارد زیر بر اساس نوع فعالیت

الف- پروانه بهره برداری دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه  کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

ب- کارت شناسایی کارگاه دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه  کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

پ  گواهی فعالیت صنعتی دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه  کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

ت  پروانه صنفی و تولیدی از مجامع امور صنفی دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه  کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

ث- جواز کسب تولیدی دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه  کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

ج- گواهی صلاحیت پیمانکاری دارای اعتبار حداقل تا پایان نمایشگاه  کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

چ-  پروانه فعالیت از وزارتِ مربوط به نوع فعالیت، دارای اعتبار تا حداقل پایان نمایشگاه  کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

3-    نمونه آخرین کاتالوگ، بروشور، کارت ویزیت یا هرگونه برگه تبلیغاتی دیگر که برای عرضه در نمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

4-    تعهد نامه ها

الف پرینت آیین نامه ارزی-ریالی ممهور به مهر شرکت و دارای امضای مدیر عامل. (برای دریافت فایل کلیک کند.)

ب- پرینت تعهدنامه آگاهی از قوانین و مقررات عمومی و جداول خسارات ممهور به مهر شرکت و دارای امضای مدیر عامل. (برای دریافت فایل کلیک کنید- فقط پرینت صفحه آخر فایل مورد نیاز است.)

توجه: مهر و امضاء تعهدنامه ها به منزله آگاهی از قوانین و مقررات عمومی، جداول خسارات و دستورالعملHSEE خواهد بود.

5-    کپی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات.

6-    گواهی ثبت برند یا نشان تجاری در داخل کشور (در صورت استفاده از نام و نشان تجاری روی محصولات)- کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

7-    گواهی ثبت اختراع (در صورتی که قصد دارید در نمایشگاه اختراع خود را عرضه کنید.)  کپی به همراه اصل یا کپی برابر اصل

8-    گواهی استاندارد اجباری برای محصولات مشمول قانون استاندارد اجباری، محصولاتی نظیر شیرآلات، لوله و اتصالات، تأسیسات و ...

9- بنا بر اعلام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا، در نمایشگاه های سال 98، شرکت های دانش بنیان از تخفیف 50 درصدی بهرمند هستند، بنابراین شرکت های دانش بنیان برای بهره مندی از این امتیاز باید مدارک دال بر دانش بنیان بودن را ارائه کنند.

 

مدارک مورد نیاز برای بخش ارزی (متقاضیان داخلی که نمایندگی و عاملیت فروش محصولات خارجی را در ایران بر عهده دارند.)

1-    پرینت مهر و امضاء شده برگه ثبت نام اینترنتی.

2-    پرینت تعهدنامه آگاهی از قوانین و مقررات عمومی و جداول خسارات.

توجه: مهر و امضاء تعهدنامه به منزله آگاهی از قوانین و مقررات عمومی، جداول خسارات و دستورالعملHSEE خواهد بود.

3-    نامه نمایندگی / نمایندگی انحصاری یا معرفی نامه از شرکت خارجی.

4-    روزنامه رسمی شرکت به همراه آخرین تغییرات.