اطلاعیه 11

1398/04/20 (اصلاحیه 23 تیر98)

اخذ مجوز غرفه سازی

متقاضیانی که غرفه آن ها به صورت "بدون تجهیزات" در جانمایی ثبت شده، برای اخذ مجوز غرفه سازی باید از طریق پیمانکاران مجاز غرفه سازی دارای گرید (کلیک کنید) اقدام کنند به این معنا که مشارکت کننده خود رأساً نمی تواند اقدام به اخذ مجوز غرفه سازی و ساخت غرفه نماید.

توجه

1. زمان تحویل غرفه های پیش ساخته یک روز قبل از نمایشگاه یعنی روز شنبه مورخ 5 مرداد خواهد بود.

2. روز شنبه مورخ 5 مرداد برای کلیه غرفه داران (چه با تجهیزات و چه بدون تجهیزات) فقط و فقط برای چیدمان، تزیین و غرفه آرایی در نظر گرفته شده و در این روز هیچ مشارکت کننده­ای اجازه ساخت و ساز نخواهد  داشت.

روش اخذ مجوز غرفه سازی

1. مدارک مورد نیاز (کلیک کنید)

کافی است پیمانکار غرفه سازی که با مشارکت کننده قرارداد منعقد کرده است مدارک مورد نیاز را تهیه و در سامانه انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران بارگذاری کند.

2. تهیه فرم ها و تعهدنامه ها

برای تهیه فرم ها، تعهدنامه ها، جداول و ... از طریق منوی سمت راست در صفحه، از قسمت شرایط غرفه سازی اقدام کنید.

3. تأیید مالی

پس از بارگذاری مدارک توسط پیمانکار غرفه ساز در سامانه مذکور، مشارکت کننده باید از قبل نسبت به پرداخت ضمانت حسن انجام کار (عدم خسارت غرفه سازی) از طریق پنل کاربری خود و در قسمت پیش فاکتور اقدام کرده باشد.

پرداخت سپرده غرفه سازی بر عهده مشارکت کننده است و بنابراین ستاد برگزاری مسئولیتی در قبال پاسخگویی به غرفه سازان نخواهد داشت به این معنا که مشارکت کنندگان می توانند ضمانت لازم (ضمانت عدم تخلف در فرآیند غرفه سازی و رعایت قوانین) را از غرفه ساز خود در هنگام انعقاد قرارداد اخذ کنند.

مهلت ساخت و ساز غرف حائز اهمیت است. مهلت شروع و پایان ساخت و ساز از بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 2 مرداد 98 لغایت جمعه مورخ 4 مرداد ساعت ده شب خواهد بود. در صورت تغییر برنامه زمانبندی، موضوع از طریق اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد. در صورت عدم اتمام ساخت غرفه در مهلت مقرر، مشارکت کننده به ازاء هر ساعت تأخیر مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 5،000،000 ریال (معادل پانصدهزار تومان) خواهد شد که این مبلغ از ضمانت حسن انجام کار کسر می شود.

4. مهلت اخذ مجوز

شروع تأیید طرح های غرفه سازی به صورت الکترونیکی از روز دوشنبه مورخ 24 تیرماه 1398 تا روز پنجشنبه مورخ 27 تیرماه 1398 خواهد بود.

5. تذکر

دریافت مجوز غرفه سازی در صورت عدم تکمیل سامانه در بازه زمانی مندرج در بند 4، مشمول پرداخت جریمه به ازاء هر روز تأخیر خواهد بود.

6.مسئولین فنی تأیید طرح ها به تفکیک سالن ها و فضاهای باز

سالن و فضای باز اطراف سالن

مسئول فنی تأیید طرح (آقایان)

44A – 44B – 5 – 6 – 7 – 27

قاضی میرسعید-09127372964

31A – 31B – 35 – 38

صحت- 09124633307

38A – 38B – 18 – 41 – 40

فعله گری- 09125390925

14,15 – 10,11 – 8,9 – 25A,B,C,D,E,F

گلبند- 09123573645