اطلاعیه 15

03/05/1398

شرکت در نشست های B2B و مذاکره با تجار خارجی

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران می­رساند، اتاق تعاون ایران در نظر دارد در راستای برگزاری این دوره از نمایشگاه با رویکرد صادرات و تحقق شعار امسال مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی، نشست های B2B را با همکاری شرکت مدیریت صادرات هوکاد و حضور تجار و بازرگانان خارجی و مشارکت کنندگان برگزار کند. کلیه جلسات B2B در سالن 5 (ملل)، طبقه زیر همکف و سالن 44 (خلیج فارس)، طبقه سوم برگزار خواهد شد.

لذا از تمامی مشارکت کنندگان علاقه مند دعوت به عمل می آید تا با ثبت نام در وب سایت مربوطه به آدرس زیر تاجر یا تجار مورد نظر خود را بر اساس زمینه فعالیت خود انتخاب کرده و تاریخ و ساعت جلسات خود را تنظیم نمایند.

iranconfair.iran-b2b.com

لطفاً توجه نمایید حضور در این جلسات نیازمند ثبت نام در وب سایت مربوطه می باشد و از حضور شرکت ها در این جلسات بدون ثبت نام در این وب سایت جلوگیری به عمل خواهد آمد.

اطلاعات تجار و بازرگانان خارجی برای تنظیم جلسات از صبح روز جمعه مورخ 4 مردادماه 1398 در وب سایت مربوطه قرار خواهد گرفت.