اطلاعیه 17

1398/05/13

استرداد چک ضمانت ارزی-ریالی

نظر به اتمام نمایشگاه و بازدید کارشناسان ارزی-ریالی از غرفه ها، آن دسته از مشارکت کنندگانی که برای حضور در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران مشمول ارائه چک تضمین ارزی-ریالی بوده اند می توانند با مراجعه به آدرس تهران، میدان فردوسی، خ سپهبد قرنی، بعد از تقاطع طالقانی، پ 83، اتاق تعاون ایران، ط دوم، امور مالی با ارائه اسناد زیر چک تضمین ارزی-ریالی خود را دریافت کنند.

1- اصل رسید چک.

2- معرفی نامه ممهور به مهر شرکت و امضاء مدیرعامل.

3- مهر شرکت.

2- کارت شناسایی.

 

با تشکر

امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران