اطلاعیه 5

1398/03/07

نتیجه بررسی مدارک

 

متقاضیانی که مدارک فیزیکی خود را به ستاد برگزاری تحویل داده و رسید دریافت کرده اند برای دریافت نتیجه به قسمت وضعیت متقاضی در پنل کاربری مراجعه کنند. در صورتی که وضعیت مدارک متقاضیان به "مورد تأیید است" تغییر پیدا کرده در این مرحله نیاز به اقدامی نیست.

توجه. در قسمت وضعیت مدارک برای برخی از متقاضیان توضیحاتی در خصوص وضعیت ارزی ریالی یا چک ضمانت ارائه شده است، چک ضمانت همانطور که در ادامه این اطلاعیه آمده است برای تضمین عدم ارائه محصولات، خدمات، تبیلغات (به هر شکلی) و برندهای خارجی در غرفه های ریالی است (منظور غرفه هایی که هزینه اجاره بهای آن ها به واحد پول کشور یعنی ریال و بر اساس تعرفه ریالی محاسبه می شود).

متقاضیانی که در قسمت وضعیت مدارک با عبارت "نیاز به مذاکره دارد" روبرو هستند، برای ارائه توضیحات و مذاکره با کارشناس ارزی-ریالی از روز شنبه مورخ 11 خرداد 98 تا دوشنبه 13 خرداد 98 از ساعت 9:00 تا 16:00 به ستادبرگزاری مراجعه فرمایند.

 

 

توجه

1. چکی (شرکتی یا تضمین شده بانکی) که از برخی مشارکت کنندگان درخواست شده به منظور ضمانت عدم ارائه محصولات، خدمات، تبلیغات و برندهای خارجی در بخش ریالی غرفه در زمان برگزاری نمایشگاه است. در صورتی که بازرسان و کارشناسان ارزی-ریالی نمایشگاه در زمان برگزاری متوجه ارائه محصولات، برندها یا تبلیغ شرکت های خارجی شوند (طبق آیین نامه ارزی-ریالی)، شرکت کننده مشمول پرداخت هزینه غرفه به صورت ارزی غرفه خواهد بود.

2. مبلغ چک، زمان و نحوه ی ارائه چک به اطلاع خواهد رسید. مبلغ چک در پنل کاربری بعد از اعلام جانمایی شرکت مشخص خواهد شد و زمان ارائه آن همزمان با پرداخت اجاره بهای غرفه اعلام خواهد شد.