اطلاعیه 7

1398/03/07

اصلاحیه قوانین

 

1. بنابر اعلام واحد حراست شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا، تهیه غذا در ایام برپایی نمایشگاه از خارج از نمایشگاه اکیداً ممنوع است و از ورود غذا به نمایشگاه به دلایل امنیتی به شدت ممانعت به عمل خواهد آمد.

2. بنابر اعلام واحد طراحی و غرفه آرایی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا، حداقل متراژ برای متقاضیانی که قصد ساخت غرفه دارند، 36 مترمربع اعلام شده است. (منظور غرف خودساز یا بدون تجهیزات است)

3. بنابر اعلام واحد طراحی و غرفه آرایی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا، متقاضیان رأساً نمی توانند اقدام به غرفه سازی کنند و باید از غرفه سازان دارای گرید و مورد تأیید شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا استفاده نمایند. در صورت نیاز به مذاکره با کارشناسان بخش فنی در خصوص غرفه سازی، لطفاً منتظر اطلاعیه ی بعدی در خصوص نحوه و زمان اخذ مجوز غرفه سازی باشید.