اطلاعیه 9

1398/04/04

جانمایی های نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

ستاد برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران) ضمن قدردانی و تشکر از بردباری و شکیبایی شما عزیزان به اطلاع می رساند، جانمایی های نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران اعلام شده است.

برای دسترسی به نقشه، پیش فاکتور و پرداخت اینترنتی لازم است از طریق ورود به پنل کاربری اقدام کنید.

 

 

در صورتی که متقاضی جانمایی شده باشد در قسمت "جانمایی و نقشه" در پنل کاربری خود می تواند نقشه و اطلاعات غرفه خود را دریافت کند.

توجه

آن دسته از متقاضیانی که در مرحله اول جانمایی نشده اند می توانند برای بررسی امکان واگذاری غرفه از روز یکشنبه مورخ 9 تیرماه 1398 به ستاد برگزاری مراجعه کنند.

نحوه و مهلت پرداخت

پرداخت اجاره بهای ریالی غرفه فقط و فقط از طریق درگاه اینترنتی تعبیه شده در قسمت پیش فاکتور امکان پذیر است. در پنل کاربری و در قسمت "پیش فاکتور" امکان دریافت پیش فاکتور وجود دارد.

از آن جا که امکان پرداخت وجه از طریق درگاه اینترنتی بیشتر از 500،000،000 ریال (معادل پنجاه میلیون تومان) فراهم نیست، لذا در صورتی که مبلغ اجاره بهای غرفه بیش از این مقدار است لازم است با ستاد برگزاری تماس حاصل شود.

متقاضیانی که تمام یا بخشی از غرفه آن ها به صورت ارزی است برای اطلاع از نحوه پرداخت وجوه ارزی خود به ستاد برگزاری مراجعه کنند.

مهلت پرداخت اجاره بهای غرف تا ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 05/04/1398 خواهد بود. عدم پرداخت وجه در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی خواهد شد و ستاد برگزاری نسبت به واگذاری غرفه به سایر متقاضیان در لیست انتظار اقدام خواهد کرد و لذا هیچ اعتراضی پذیرفته نیست.

سپرده ضمانت غرفه سازی

متقاضیانی که درخواست غرفه آن ها به صورت خودساز(بدون تجهیزات) است در پیش فاکتور خود صورت حساب دومی را دریافت خواهند کرد که پرداخت آن به صورت مجزا و از طریق درگاه اینترنتی امکان پذیر است. صورت حساب دوم در واقع نوعی ضمانت است ( ضمانت عدم تخلف در غرفه سازی) که پس از برگزاری نمایشگاه و در صورت عدم اعلام خسارت از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا، به متقاضیان مسترد خواهد شد. (زمان و روش استرداد سپرده به از طریق سایت نمایشگاه به اطلاع خواهد رسید.)

پرداخت صورت حساب دوم (ضمانت غرفه سازی) بر عهده متقاضی است لذا ستاد برگزاری در این زمینه به هیچ عنوان پاسخگوی غرفه سازان نخواهد بود.

چک ضمانت ارزی-ریالی

آن دسته از متقاضیانی که در پنل کاربری آن ها و در قسمت "وضعیت متقاضی" واژه چک آورده شده است، متناسب با نظر کارشناس ارزی-ریالی عبارت "چک تضمین شده بانکی" یا "چک شرکتی" درج شده است. مبلغ چک و نوع چک (تضمین شده بانکی یا شرکتی) در پنل کاربری و در قسمت چک تضمین شده قابل رؤیت است. لذا این دسته از متقاضیان باید چک با مبلغ تعیین شده و نوع مشخص شده را حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 13/04/1398 به ستاد برگزاری نمایشگاه ارائه دهند. (این چک باید در وجه اتاق تعاون ایران، بدون تاریخ و بدون درج واژه ضمانت باشد.)

در صورتی که چک مذکور به ستاد برگزاری تحویل داده نشود، ستاد برگزاری از واگذاری غرفه به متقاضی جلوگیری به عمل خواهد آورد.

این چک به منزله ضمانت عدم نمایش محصولات یا تبلیغات خارجی است (ارزی) لذا پس از پایان کار نمایشگاه در صورت عدم تخلف ارزی، این چک عیناً به متقاضی مسترد خواهد شد.

زمان ارائه طرح های غرفه سازی و تأیید طرح

تأیید طرح غرفه های خودساز(بدون تجهیزات) از روز دوشنبه مورخ 24/04/98 لغایت 30/04/98 خواهد بود. اطلاعات لازم و شرایط در این خصوص در اطلاعیه های بعدی منتشر خواهد شد.

در پایان ستاد برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران اوقات خوشی را برای شما عزیزان آرزومند است.