آیین نامه ارزی-ریالی

دستور العمل محاسبه اجاره بهای غرفه بر اساس محل تولید کالا یکی از موارد مهم برای محاسبه اجاره بهای غرفه محسوب می شود لذا آگاهی از این دستورالعمل لازم و ضروری است.

از آن جا که عدم آگاهی از این دستورالعمل بارها سبب شده تا مشارکت کنندگان دچار ضرر و زیان های مادی شوند لذا خواهشمند است این دستور العمل را به دقت مطالعه کنید.

نظر کارشناسان ارزی-ریالی ستاد برگزاری ملاک عمل محاسبه اجاره بهای غرفه خواهد بود.

مسئولیت و تبعات ناشی از اظهارات خلاف واقعِ متقاضی، به طور کامل بر عهده متقاضی است.
 به تشخیص کارشناسان ارزی-ریالی از برخی از متقاضیان چک تضمین شده بانکی اخذ خواهد شد. دلایلی نظیر نقص یا نبود مدارک کافی، مشکوک بودن محل تولید کالا یا نبود اطمینان از عدم ارائه محصولات و خدمات خارجی از عواملی است که سبب اخذ این چک خواهد شد.

 برای کسب توضیحات کافی در این خصوص به قوانین و مقررات عمومی بخش "شرایط مالی و اجاره بها" و نیز بخش "شرایط چیدمان، غرفه آرایی و غرفه سازی" مراجعه کنید.

لازم است این سند پس از چاپ، توسط مدیرعاملِ واحد متقاضی مهر و امضاء شده و به عنوان یکی از مدارک فیزیکی مهم در موعد مقرر تحویل ستاد برگزاری شود.

برای دریافت آیین نامه ارزی-ریالی در فرمت پی دی اف روی شکل زیر کلیک کنید.